KEPALA BADAN


Selaku BUD mempunyai fungsi :
  1. Pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
  2. Pengendalian pelaksanaan APBD;
  3. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daeah;
  4. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang telah ditunjuk;
  5. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  6. Penyimpanan uang daerah;
  7. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  8. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  9. Pelaksanaan proses usulan penunjukan pengelolaan keuangan daerah;
  10. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas;
  11. Pelaksanaaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  12. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
  13. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketuga (PPK);
  14. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan;
  15. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
  16. Pelaksanaan system akuntansi pelaporan keuangan dan aset daerah;
  17. Penyusunan laporan keungan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  18. Penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah;
  19. Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota;
  20. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
  21. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
  22. Pengkoordonasian, pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
  23. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah;
  24. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
  25. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.