TUPOKSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut :
 • Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :
 • Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 • Pelaksanaan Anggaran SKPKD
 • Pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 • Pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
 • Pengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD
 • Pengawasan pelaksanaan anggaran SKPKD
 • Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD
 • Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SPPKD
 • Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah
 • Pelaksanaan pencataan dan inventarisasi barang milik daerah SKPKD
 • Penggunaan barang milik daerah SKPKD
 • Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah SKPKD
 • Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik daeah SKPKD
 • Penyusunan dan penyampaian laporan barang per semester dan tahunan
 • Pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola
 • Penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraaan tugas pokok dan fungsi SKPKD

 • Pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur melalui pengelola

 • Penyerahan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPKD kepada Gubernur melalui pengelola

 • Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD
 • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.